V letošním roce jsme obdrželi dotaci z Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč. Tuto částku využijeme především na materiální vybavení sloužící k přípravě našich fotbalistů a běžců z turistického oddílu.