V roce 2023 se podařilo s podporou Národní sportovní agentury, která poskytla dotaci ve výši 800.000 Kč, realizovat 1. část rekonstrukce objektu fotbalových kabin. Došlo k zateplení fasády, výměně oken a dveří a k instalaci nového vytápění. 

Děkujeme!